Zastanawiasz się czy wynająć detektywa? Dowiedz się więcej o jego pracy

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich zagadnień może być pomocny.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować stosowną licencją, która przyznawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. jeśli podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.