Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się ze żmudną i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują także zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma rzetelność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w wypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, koncentracji uwagi oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]