Projekty budowlane – dopełnij wszystkich formalności

Na https://joannaklusak.com/oferta/ zlecisz przygotowanie projektów budowlanych Kraków specjalistom

Trudno wyobrazić sobie ważniejszą rzecz niż wzniesienie domu. Warto przy tym zdać sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie, a największe problemy wiążą się z dopełnieniem wszystkich oficjalnych formalności. Najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę – a będzie wydane, jeżeli okażemy projekt budowlany. Dokument musi zostać przygotowany przez architekta, zaś jego zawartość określają właściwe przepisy. Co więc musi zawierać? Zachęcamy do przeczytania naszego poradnika.

Projekty budowlane – zawartość

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan powinien zostać opracowany na odpowiedniej mapie zatwierdzonej przez geodetę i posiadać rozmieszczenie dotychczasowych i wznoszonych budynków oraz sieci elektrycznych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte też dane o punkcie składowania śmieci, rozmieszczeniu roślin czy ogrodzeniu. Projekty budowlane powinny poza tym zawierać projekty budowanych obiektów, a nierzadko także informacje od podmiotów dostarczających wodę, gaz i prąd. W szczególnych przypadkach konieczne będzie także dodanie wyników badań gleby.

Po co są projekty budowlane?

Jak przed momentem wspomnieliśmy, projekty budowlane będą niezbędne do tego, by otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż każda budowa powinna odbywać się w myśl strategii ustalonej w owym dokumencie, zaś wszystkie niezgodności mogą stać się przyczyną jej nieodebrania.

Dane teleadresowe:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]