cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Pomimo, że w internecie bez problemu da się wyszperać darmowe platformy oferujące translację, nadal nic nie zastąpi pracy zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko niezbędne, przykładowo gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Elementy kształtujące końcowy koszt tłumaczenia

Na to ile docelowo zapłacimy za przekład tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańsze aniżeli translacja w drugą stroną.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje dokument. Translacja referatów medycznych, prac akademickich lub umów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych pomyłek.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Warto nadmienić, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału lub kopii, a także przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie określają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]