Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet jeśli budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z czasem ściany będzie penetrować wilgoć. Może się to wydarzyć także bez ostrzeżenia z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie nadwerężonej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie oznaczają od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy rozpocząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak toalety, kuchnie i niewietrzone piwnice wykwitająca na murach pleśń jest często rezultatem przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają ogromne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do określenia właściwych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i odpadają, a na murach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się w górę – czasami wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą murów, która zastopuje podnoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie murów wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach niezbędne będzie też odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych elementów budowli, jak przepusty kabli, stropy żelbetowe i ściany żelbetowe.