Metody rozwoju osobistego – sesje coachingowe

Sesje coachingowe - poznaj pełną ofertę.

Pełne spożytkowanie swojego potencjału może być problematycznie. Czasem zwyczajnie brak nam motywacji, innym razem źródłem trudności są kwestie psychologiczne. Niezależnie od powodu, takie przeciwności bywają naprawdę uciążliwe i w wielu przypadkach uniemożliwiają rozwój zawodowy czy osobisty. Co więcej, przezwyciężenie ich samodzielne jest często jest niemożliwe bądź przynajmniej wyjątkowo trudne. Z tej przyczyny powinno się skorzystać z wiedzy profesjonalistów. Tym bardziej, iż techniki, z których stosują dzisiaj coache, w szeregu kazusów okazują się niezmiernie efektywnym instrumentem w przezwyciężaniu ograniczeń stojących na ścieżce do osiągnięcia zamierzonych celów.

Coaching. Na czym to polega?

Praca z coachem zaczyna się od wzajemnego poznania się obu stron. By osiągnąć zakładane efekty, na wstępie istotne jest z całą pewnością ukształtowanie specyficznego rodzaju relacji oraz obopólnej ufności. W trakcie początkowych spotkań – które można odbyć za pomocą popularnych komunikatorów bądź przez telefon – coach pozna również możliwości, cechy charakteru i ambicje swojego klienta oraz ustali z nim plan działania. W czasie współpracy z reguły odbywa się parę sesji coachingowych, trwających mniej więcej 90 minut. Ostatnia sesja to natomiast okazja do ocenienia działań i ustalenia, na ile klient upora się z konkretnymi problemami w pojedynkę. To, jakie tematy będą rozpracowywane w trakcie sesji coachingowych jest zależne od ambicji osoby zwracającej się o pomoc – może to być podwyższenie szeroko rozumianej satysfakcji z życia bądź spotęgowanie jego efektywności.

Coaching – poszerz swoje kwalifikacje personalne lub zawodowe

Na coaching warto zdecydować się w wielu sytuacjach. Jedną z głównych pobudek uzasadniających skorzystanie z pomocy coacha, jest dążenie do kompletnego spożytkowania własnego potencjału w celu rozwinięcia kwalifikacji zawodowych albo personalnych. Coach psycholog może także realnie wspomóc nas w podwyższeniu komfortu życia, np. ucząc, w jaki sposób minimalizować niepokoje lub wzmacniając poziom satysfakcji.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]