Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Zainteresowany tłumaczenia rosyjski Kraków? Skieruj się tu.

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia zatrudnienia bądź nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]