Gdzie wykonać badania operatorów?

Zamów badania operatorów Bielsko na www.badaniabielsko.pl.

Do pracy w różnego typu profesjach niezbędne są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Inne testy wykonywane są wobec sędziów, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się podczas nich najważniejsze.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych i innych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy albo cztery lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak nie zapominać, iż przebieg testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, że konieczne są inne badania lub poszczególne części okażą się w danym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu oraz test sprawdzający możliwości intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]