Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Zajrzyj tu jeśli chcesz zlecić badania kierowców Bielsko.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, ponieważ sprawdzane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co 5 lat, ale jeśli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]