Przetwory ekologiczne muszą mieć odpowiednie certyfikaty

Jeśli chcesz zamówić eko żywność, koniecznie odwiedź tę stronę.

Od prężnego rozkwitu przemysłu spożywczego, który obserwujemy od zeszłego stulecia, wyroby konsumowane przez nas na co dzień zaczęto coraz częściej nasycać różnymi związkami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednakże wraz z rosnącym zainteresowaniem nabywców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć następstwa dla ich samopoczucia, ostatnio coraz częściej poszukują oni towarów wyprodukowanych z ekologicznej żywności.

Żywność ekologiczna – z upraw nie korzystających z chemicznych nawozów i pestycydów

Aby dany wyrób sprzedawany w Polsce mógł zwać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku warunkom. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wyprodukowane muszą zdobyć odpowiednie certyfikaty nadawane przez wskazane do tego laboratoria. Kluczowym jednakże przymiotem spożywczych produktów eko jest to, że użyte do ich przyrządzenia owoce i warzywa uprawiano z zachowaniem głównych norm rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie używali chemicznych nawozów ani środków protekcji roślin mogących mieć negatywny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które również szkodzą otoczeniu. Niektóre wszak nawozy wywołują zasolenie gleby lub zanieczyszczają wody gruntowe, a opryski pół chemicznymi pestycydami nierzadko są przyczyną obumierania pożytecznych organizmów. Z kolei ekologiczna uprawa powoduje, że owoce i warzywa posiadają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, że mniej tych szkodliwych substancji dostanie się do ustroju ich konsumentów.

Kupujesz przetwory ekologiczne? Sprawdzaj dokładnie informacje na opakowaniu

Żywność ekologiczna podlega ciągłej kontroli w każdej fazie produkcji, w tym także podczas składowania oraz transportu. Co ważne, jeżeli produkt spełnia wymogi, jego producent prócz rutynowych informacji między innymi o możliwych alergenach, masie netto, kraju produkcji ingredientów, warunkach przechowywania oraz dacie trwałości, musi dodatkowo koniecznie wskazać numer ID jednostki certyfikującej ten produkt oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdki ułożone w kształt liścia. Szukając żywności eko warto zatem czytać uważnie etykiety wyrobów, a kupując je online w sklepie producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie sklepu informację o przyznanych certyfikatach.

Dane teleadresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]