Szkolenie RODO – ochrona danych osobowych bez tajemnic

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w kwestii ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.