Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie kursu uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), procesor danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.