Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Więcej informacji o tym, co oznacza faktura proforma znajdziesz tu.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i gros osób realizujących zakupy online, spotkał się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Czy faktura proforma jest wiążąca?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, dlatego częstokroć można spotkać się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Warto jednakże zachować ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący rodzajem propozycji konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi ani zakupu artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż być zmodyfikowane.

Proforma nie zwalnia z obowiązku wydania wiążącej faktury VAT

Faktura proforma zawiera te same elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych rabatów,
  • określenie prognozowanej daty realizacji usługi bądź doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Taką fakturę należy oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Trzeba też mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.