Radcy prawni w Rzeszowie – Kancelaria TMH

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną firm, w tym także start-upów, doradza w dziedzinie inwestycji finansowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę osób prywatnych – udziela porad w zakresie każdej dziedziny prawa, reprezentuje Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, a także ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki pieniężne, głównie z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są biegli prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo podatkowe,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym RP.