Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – wsparcie z zakresu prawa imigracyjnego

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło zlokalizowana w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno firm, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, a także podział majątku z byłym małżonkiem, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, redukcję oraz podniesienie kwoty alimentów,
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, a także wykroczeń,
prawie sportowym – sporządzanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja sportowców i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami polubownymi i powszechnymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotną częścią działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno podmioty, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w zawiłych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też wsparcie prawne w sprawach z zakresu potwierdzenia posiadania, przywrócenia i nadania obywatelstwa polskiego, ale także uznania za obywatela polskiego. Natomiast właścicielom polskich przedsiębiorstw planującym zatrudnić obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksową obsługą prawną w tym obszarze.

Dane teleadresowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08